Začíná nový čínský rok kovového Buvola

12.02.2021

ROK 2021 - ROK KOVOVÉHO BUVOLA

Rok 2020 přinesl energie nového, nové budoucnosti. Otevřel nám tak brány do nového dvanáctiletí. A že nám rok 2020 opravdu změnil životy a přinesl mnoho nového, co jsme dosud před tím nezažili, je každému snad více než zřejmé.

V roce 2021 budou tyto energie pokračovat a nepřinese žádné dramatické změny oproti roku 2020. Naopak se dá očekávat, že tyto energie ještě zesílí a "přitvrdí". Důvodem této tvrdosti a jakési "přísnosti" je to, abychom si vybudovali opravdu pevný základ pro naši budoucnost a poté ji bez problémů zvládli.

V roce 2021 vládne Kovový Buvol. Je to spojení energie Kovu a Buvola ze zvířecího zodiaku. Kov přináší pevnost a tvrdost a Buvol zase velkou sílu, mohutnost a houževnatost. O Buvolovi se říká, že když se rozhodne jít, tak ho nikdo nezastaví, a když se rozhodne stát, tak s ním nikdo nehne. A toho si musíme být opravdu velmi dobře vědomi, protože čemu se rozhodně musíme vyhnout je to, abychom se v tomto roce zastavili a "zasekli" se v něm. Naopak se musíme připravit na novou budoucnost a tu začít budovat.

Tento rok je důležitou přípravnou na nové začátky v našem životě. Nové dvanáctiletí přineslo energii "nového", a proto i my musíme začít uvažovat o své nové budoucnosti. V roce 2020 jsme si měli naplno uvědomit, že něco nového skutečně přichází, že to staré odchází a začít zkoumat všechny možnosti pro nový směr našeho života. V roce 2020 vládla Kovová Krysa a ta měla vše "prošmejdit" a hledat nové možnosti a příležitosti. Pokud jsme této energie dobře využili, pak bychom měli mít dostatek informací pro to, co vše nového můžeme ve svém životě začít dělat.

Úkolem Kovového Buvola v roce 2021 je pak tyto možnosti prozkoumat a rozhodnout se pro naši novou cestu do budoucnosti. Buvol není žádné rychlé a "neposedné" zvíře. Naopak, je spíše pomalý a velmi trpělivý. Proto bychom se i my měli v tomto roce na chvíli zastavit (ale nezůstat stát), abychom si vše pořádně rozmysleli a rozhodli se, na kterou cestu do své budoucnosti vykročíme. Abychom ale mohli určit cestu, musíme mít jasný cíl, čeho chceme ve své budoucnosti dosáhnout. A protože je Buvol mocné a silné zvíře, máme si dávat poměrně ambiciózní cíle. Díky Buvolovi dostaneme velkou sílu k tomu, abychom jich dosáhli. Je ale k tomu zapotřebí naše pevné rozhodnutí a posléze i vykročení na tuto novou cestu. S úspěšným vykročením na novou cestu nám pak pomůže v roce 2022 Vodní Tygr, který nás na nové cestě posune svým "tygřím skokem" opravdu hodně dopředu směrem k našemu cíli.

Buvol chce svůj čas i prostor. Proto v tomto roce nikam nepospíchejte. Nechtějte svoji budoucnost vyřešit za několik dní. Máte na to celý rok. A Buvol potřebuje čas k tomu, aby vše řádně promyslel, prozkoumal, než se pro novou cestu rozhodne. Buvol musí jít na jistotu. A tuto jistotu nám dá čas. Díky času můžeme své úvahy a myšlenky nechat uzrát, aby nám pak vše bylo naprosto jasné a my měli naprostou jistotu čeho a jak chceme dosáhnout. Buvol jde jen na jistotu. Proto i vy musíte mít naprostou jistotu, abyste mohli sílu Buvola pak na své cestě k cíli využít.

Jak víme, Buvol chce jistotu. Proto vše stavte jen na své realitě, stanovte si jen takové cíle, které jsou pro vás opravdu reálné. Buvol je dlouhodobý budovatel a rozhodně nestaví žádné vzdušné zámky. Proto vše stavte na své reálné situaci a svých reálných možnostech. Vytvořte si i pevnou materiální a finanční základnu. Vládne Kov, takže bychom měli mít opravdu dobré "železné" zásoby. I ty nám pomohou vytvořit si pocit jistoty a zabezpečení, které Buvol bude potřebovat. Nebuďte zbrklí a dejte všemu tolik času, kolik to potřebuje. Vše má svůj čas. I vaše nová budoucnost. Všemu dejte pevný základ a nestavte nic na vodě.

Využijte energii informací. Ale přesvědčte se, že jde o skutečná fakta, a ne o nějaké pochybné názory či domněnky. Buvol chce jistotu a tu vám dají pouze fakta. Vše si řádně ověřte a teprve potom daná fakta využijte. Vše promýšlejte do hloubky. V roce 2021 vládne energie moudrosti. Proto je vhodné radit se s moudrými lidmi, nebo lidmi, kteří mají větší zkušenosti než my a mohou nám poradit.

Rozhodně se v tomto roce vyhýbejte všem bojům a konfliktům. Určitě si umíte představit, jak by dopadl váš boj, kdybyste se postavili proti rozběhnutému Kovovému Buvolovi. Je to vlastně takový tank, který vše, co mu stojí v cestě, prostě převálcuje. Tak se mu rozhodně do cesty nestavte.

Přejeme vám, ať se správně rozhodnete dál kráčet po cestě, která bude stát na pevných a reálných základech a bude vám přinášet radost, potěšení i finanční jistoty.